fbpx Hoppa till huvudinnehållet

iOS 14.5 
Texten kommer utvidgas kommande vecka.

Vad det är

iOS är operativsystemet (tänk Windows, Android, iOS) på iPhones och iPads. 14.5 är versionen, och den här texten avser förändringarna som uppdateringen till 14.5 från tidigare versioner medför.

Vad det innebär

Uppdateringen innebär en rad förändringar, men här fokuseras enbart på förändringarna rörande spårning (tracking) och spårningsverktyg (Facebook Pixel, Pinterest Tag, med flera).

I och med denna uppdatering kommer användare ges möjligheten att godkänna eller neka appar möjlighet att spåra användarna, liknande cookie-förfrågningarna GDPR påbjuder. Skillnaden är att förfrågningarna är tvingande, och utvecklare måste följa användarens val.

Även ”in-app”-marknadsföring påverkas, bland annat genom att antalet annonskampanjer begränsas till nio (9). För mer information om detta, se [länk] i slutet av artikeln

Effekten blir att verksamheter som använder sig av spårning till sin annonsering får sämre möjligheter att göra det bra, att resultaten kan, kommer, försämras om åtgärder ej tas, att företag måste använda andra metoder än enbart spårverktyg. Kort sagt blir det mer arbete för att säkerställa att samma nivå bibehålls som före uppdateringen, med mindre garanterade resultat fortsättningsvis.

Värt att notera är att Android-, Windows- och Linux-användare ej påverkas (då de inte kör iOS).

Uppdateringen medför också att spårningsmetoden kallad fingerprinting (”fingeravtryckstagning”) förbjuds helt. Fingerprinting är att webbsidor och appar samlar in data om användarens enhet, exempelvis operativsystem, version, installerade typsnitt, enhetsmodell, med mera, och skapar en profil som är unik liknande en människas fingeravtryck. Det anses oetiskt eftersom användare kan spåras utan medgivande och utan möjlighet att förhindras. Denna text kommer ej gå in djupare på det.

Vad man ska göra åt det

Facebook

Man ska behålla sin Facebook Pixel-integration, och utöver det integrera Facebooks API, Conversions API (finns ingen Pixel integrerad bör alltså även detta göras samtidigt). De två bör ses som komplement, och det ingår i Facebooks Best Practices att implementera båda.

När Conversions API integrerats erhåller man automatiskt ett antal Web Conversion Events; dessa utgör den data marknadsföraren har möjlighet att inhämta från webbsidan. Om domänen verifieras på verksamhetens Facebook Business-konto, ges möjlighet att använda upp till åtta (8) conversions events, och andra än de automatiskt valda. iMarketing rekommenderar att som minst använda följande conversion events, från mest till minst viktig: Purchase, AddToCart, InitiateCheckout, ContentView, och PageView. Domänverifiering görs genom ett av följande tre alternativ: kod som placeras i sidans Header, genom ladda upp en HTML-fil på sidan, eller genom att lägga till .TXT-fil till DNS-protokollet.

Efter att Conversions API kopplats till webbsidan behöver man förhindra att ens Facebook-konto ej mottar dubbla rapporter för samma händelse (Event); denna process kallas deduplicering (deduplication)

Om verksamheten använder Facebook SDK for iOS, måste det uppdateras till version 8.0 eller högre.

Texten kommer uppdateras kommande veckan

Externa länkar

Facebook.com: About Conversions API

Facebook.com: How the Apple iOS 14 release may affect your ads and reporting

Facebook.com: About deduplication for Facebook pixel and Conversions API events

Facebook.com: Facebook pixel updates for Apple’s iOS 14 requirements

Developer.Apple.com: User Privacy and Data Use

sv_SESE