analys

Analys

För att kunna ta fram bästa möjliga strategi är det viktigt att först komma till insikt om hur din digitala strategi ser ut idag. Oavsett vilka utmaningar och möjligheter du står inför, är första steget alltid att ta fram konkreta mätpunkter.

imarketing loading icon transparent

Sluta jobba i mörkret

När vi har skaffat oss en överblick över nuläget, ser vi till att sammanfläta din vision och dina mål med hur nuläget ser ut. Vi tar fram KPI:er som gör utvecklingen mätbar och tar därifrån fram den optimala tillväxtstrategin.

Därefter sammanställer vi allt i ett dokument som på ett lättförståeligt och överskådligt vis illustrerar vad vi kommit fram till, varför vi valt en viss strategi, och de resultat vi beräknar uppnå i närtid baserat på din budget.

Läs ett av våra user case här

Alltför många företag idag fortsätter att jobba på på samma sätt varje dag som de gjort de senaste tio åren. Utan att riktigt veta var de står, var de är på väg, eller om de uppnår sina delmål längs vägen.

Det är ingen nyhet att man behöver mäta sin framgång om man vill att ens företag ska bli framgångsrikt; hur ska man annars veta när man är där?

Så det vi gör är att samla in den data vi behöver via era nuvarande analysverktyg (har ni inga så hjälper vi er självklart att installera dem).

Därefter går vi igenom:

  • Antal besökare per dag
  • Nuvarande konverteringsgrad (hur många av besökarna blir kunder)
  • Hur besökarna navigerar på sidan
  • Var de kommer ifrån
  • Resultat från tidigare marknadsföring
  • Analys av målgrupper
  • Analys av konkurrenter

Vanliga frågor och svar

Hur hjälper analyser mitt företag med digital marknadsföring?

Ni får en tydlig bild som visar er var ni befinner er, som visar vad ni bör satsa på, och hur ni på bästa sätt kan nå era mål. Oavsett vilken typ av analys det gäller är det just de frågorna som ska och kommer besvaras, förutsatt att analysen är ordentligt gjord.

En marknadsanalys går till exempel igenom saker som: Hur ser marknaden ut idag? Finns det trender ni kan hoppa på? Vad ger bäst resultat? Hur gör era konkurrenter och vem gör vad på bästa vis? Svaren på dessa frågor hjälper er ytterligare förstå hur spelplanen ser ut och vilka ni spelar med/mot. I slutändan hjälper en sådan analys er fatta rätt beslut i framtida vägval och säkerställer att ni kontinuerligt maximerar effekt och ROI av er marknadsföringsbudget.

När ska vi göra en analys?

De två tillfällen då analyser är som viktigast är när man vill få igång någon typ av förändring, eller om man redan befinner sig i en. Det ger er beslutsunderlag som visar hur ni kan uppnå önskad förändring och resultat på bästa möjliga vis. När det gäller analyser grundade på data och digital tillväxt, då är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss.

Vad är webbanalys?

Webbanalys berättar hur besökare använder er webbplats idag och hur ni kan modifiera den för att öka både användarvänligheten och konverteringsgraden.

Vad är SEO analys?

Det hjälper er förstå hur ni hittas idag, vilka sökord de flesta hittar er genom, och konkreta åtgärder för hur ni ska kunna hittas på ett mer effektivt sätt. Kanske har ni en speciell nisch som kan användas för att synas mer i rätt sökningar?

Vad är kundanalys?

Svaret på vad era kunder egentligen tycker om ert företag. Varför blev de kunder från början? Och varför stannar de? Genom att besvara dessa frågor får ni inte bara reda på vad ni gör bra och vad ni kan göra bättre; ni får också mer kött på benen till framtida digital marknadsföring. Att framhäva tidigare referenser och resultat är en av de saker som oftast fungerar allra bäst i marknadsföring.